Code gebaseerd op het werk van jbidoret, zie de Github repo. De dataset dient gebruikt te worden in Indesign met Data merge, na het aanmaken van een spread via RhImposition. Deze aanpak is alleen noodzakelijk bij afwijkende papierformaten, buiten de printer driver van Xerox om. Stuff voor DTP-ers only.