Architectuur: Hoofdschalen converteren

Architectuur: Hoofdschalen converteren
Binnen de architectuur zijn een aantal hoofdschalen van toepassing, zoals: Schetsontwerp: schaal 1/100 (soms 1/75) Voorontwerp & bouwaanvraag: schaal 1/50 Uitvoeringsontwerp: schaal 1/20 voor globale tekening & schaal 1/10 en/of 1/5 voor detailtekeningen (soms schaal 1/25 gebruikt). Hieronder volgen twee schema waarin percentages staan vermeld, voor vergroten of verkleinen tussen hoofdschalen. Handig voor Read more