Typografische afbreekregels

In opmaak programma's ontstaan soms taalkundige problemen bij het afbreken & uitvullen van woorden. Automatische afbrekeningen worden namelijk uitgevoerd door wiskundige algoritmen, die helaas niet alle taalaspecten kunnen afvangen. Vandaar dat het nakijken & corrigeren van afbrekingen van belang is. Hier volgen typografische afbreekregels voor uw tekst opmaak.

Typografische afbreekregels

Niet afbreken:

  • In afkortingen, data & bedragen Valuta teken & waarde op één regel laten
  • Tussen titels, voorletters, rest van een naam of persoonsaanduiding
  • Als één of twee letters op een volgende zin overblijft, dus niet: he-le, leu-ke, aline-a
  • Als één lettergreep van twee letters overblijft, dus niet: leuker-re.
  • Tussen 'ng' & 'nk'
  • Voor het woorddeel 'lijk'
  • Bij plaatsen die tot misverstanden kunnen leiden, of als de betekenis anders wordt, dus niet: derdehand-sauto of op-eratie.
  • Vaker dan drie opeenvolgende regels
  • Bij een pagina op de allerlaatste regel
  • In koppen & (paragraaf) titels en dergelijke.

Voor meer taalkundige afbreekregels, raadpleeg de Genootschap Onze Taal, zie: https://onzetaal.nl/taaladvies/afbreekregels. Het is ook een keuze om helemaal niet woorden af te breken, echter levert dit soms een onregelmatig tekstbeeld op.


Author: Jeroen

Jeroen van der Steen is directeur, ontwerper, nabewerker & printmaker bij Print & Design studio OMNIVOOR. Jeroen is afgestudeerd Media vormgever en technoloog, maker van kunstsite KSART.

Comments on “Typografische afbreekregels”