Printen, kopiëren, inbinden en scannen

Bestanden aanleveren en specificaties

Benieuwd naar onze printservice? Maak eerst eens kennis met onze machines. Bestanden voorbereiden voor aanlevering voorkomt issues: lay-out verschuivingen, ontbrekende lettertypes of afbeeldingen. Bij vragen overlegt u met ons de aanlevering. U kunt ook gebruik maken van onze templates.

  • Vooraf mailen via WeTransfer, of meenemen op USB-medium (ex)FAT geformatteerd. Zie ook gangbare media.
  • PDF-bestand, liefst PDFX-3 met transparantie afvlakking
  • Bestand met 4 mm afloop zonder tekens. Ter communicatie ook bestand met afloop en snijtekens
  • Zelfgemaakte spread/uitvouw/inslag in overleg
  • RGB: sRGB, CMYK: Fogra39 (Europa)

Via WeTransfer
Verstuur uw bestanden met opdrachtbeschrijving en persoonsgegevens via WeTransfer. Wij downloaden uw bestanden, waarna u automatisch een ontvangstbevestiging krijgt.

Aanleveren via WeTransfer

Via USB/Geheugenkaart
Bestanden zijn op USB stick geplaatst, liefst geformateerd als FAT of exFAT. Wij hebben de voorkeur voor exFAT, omdat wij werken met Windows en Linux. Vooraf heeft u uitgezocht in welke map de bestanden staan. Tevens accepteren wij diverse geheugenkaarten. Vooraf heeft u uitgezocht wat voor soort geheugenkaart u heeft en in welke map de bestanden staan.

Via Smartphone/Tablet
Middels USB-kabel/oplader kunt u bestanden aanleveren via smartphone of tablet. Vooraf heeft u uitgezocht in welke map de bestanden staan. Installeer eventueel ook de WeTransfer-app, waarmee u bestanden kunt aanleveren via E-Mail/WeTransfer.

Office bestanden
Word, PowerPoint of Excel worden afhankelijk van de gebruikte versie en besturingssysteem opgebouwd. Wij hebben Microsoft Office en LibreOffice, maar omdat de opmaak verschilt, kunnen wij niet altijd garanderen dat bestanden correct worden ingelezen. Office software heeft ook geen kleurenbeheer en comprimeert soms afbeeldingen, waardoor de gewenste kwaliteit niet altijd is te garanderen. Wij gaan er van uit dat het gehele bestand is opgebouwd uit RGB. Het verdient de voorkeur uw bestanden aan te leveren als PDF's.

Grafische bestanden
Bestanden gemaakt in grafische programma's, zoals Indesign, Photoshop of Illustrator dienen geëxporteerd te worden naar PDF. Wij hebben de voorkeur voor PDF/X-3 met afgevlakte transparantie. Afhankelijk van de opdracht is van toepassing: wel/geen Afloop, Pages/Spreads of Boekjes volgorde Spreads, geen kleuromzetting (RGB)/CMYK omzetting (Fogra39). Op basis van het document stemmen wij de printwijze met u af. Wij gaan ervan uit dat u heeft nagedacht over de exportwijze. De printwijze houdt in of dat onze printer of Acrobat de kleurverwerking uitvoert.

Foto bestanden
Om foto's zonder kwaliteitsverlies te printen adviseren wij een hoog aantal DPI en pixels. Voor kwalitatief printwerk is minimaal 300 DPI noodzakelijk om het op ware grootte te printen. Scans op 600 DPI kunnen twee keer worden vergroot ten opzichte van ware grootte. Scans op 150 DPI dienen twee keer verkleind te worden voor een scherpe print. Bij webafbeeldingen is vaak sprake van 72 DPI, waardoor deze bestanden beter kleiner dienen te worden geprint. Wij gaan ervan uit dat foto's opgebouwd zijn in sRGB of RGB. Eventueel kunnen wij vooraf de bestanden analyseren voor een fraai eindresultaat.

Afloop/bleed
Bestanden voor aflopend printwerk dienen 4mm afloop te hebben. Het is de voorkeur om bestanden met en zonder snijtekens aan te leveren. Hierdoor verduidelijkt u hoe uw printwerk dient te worden nabewerkt.

De afloopinstellingen werken in ieder softwarepakket anders, neem hiervoor onze software afloopinstellingen door.

PDF maken
Kies "Bestand opslaan" of "Print" als PDF, via een virtuele printer, zoals Adobe PDF. Lukt het omzetten naar PDF niet? Maak gebruik van een conversiedienst, zoals Zamzar of reaConverter. Controleer hierna uw conversie met PDF viewer, zoals Adobe Reader.

Niet verwerkbare bestanden
Ons minutentarief wordt doorberekend bij niet direct verwerkbare bestanden en extra werkzaamheden.

prijslijst studio omnivoor

Kosten standaard printen op 80 of 90 grams papier, services, nabewerkingen en artikelen.

Bekijk prijslijst

prijzentool studio omnivoor

Printkosten 75-300 grams papier. Vul vel oplage, gewicht en formaat in. De tool berekent uw prijs.

Raadpleeg tool

Contactgegevens

Printshop Kortebrantstraat 18C

Openingstijden

De meest persoonlijke en gezelligste printshop -Print & Design studio OMNIVOOR- is gesloten. The most personal and coziest printshop -Print & Design studio OMNIVOOR- is closed.

Social media

De meest persoonlijke en gezelligste printshop -Print & Design studio OMNIVOOR- is gesloten. The most personal and coziest printshop -Print & Design studio OMNIVOOR- is closed.

© 2019 Studio OMNIVOOR
Alle prijzen zijn exclusief BTW en in €

pinnen maestro vpay ksart